គោលនយោបាយ, ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ, អនុក្រឹត្យ, ប្រកាស, សេចក្តីសម្រេច, សារាចរ, លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗ
Short by year:      

Ministerial Decision on the establishment of the Commission to follow up and monitor the public service operation in Phnom Penh Municipal Department of Land Management, Urban Planning, Construction and Cadastre.
» Read more

Sub-Decree on the modification of Article 1 No. 19 RNKrBK dated February 2, 2016 on the establishment of special workforce to support the implementation of Preah Sihanouk Provincial United Commander.
» Read more

Sub-Decree on the composition modification of the National Level Committee of Cadastre.
» Read more

Sub-Decree on the composition modification of the National Level Committee of Land Management and Urban Planning.
» Read more

Sub-Decree on the composition modification of the National Level Committee for Social Land Concession.
» Read more

Decision on the composition modification of the National Committee for Cambodia Bay Management and Development.
» Read more
សារស្វាគមន៍

ឯកឧត្តម​ ជា​ សុផារ៉ា

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូប​នីយកម្ម និង​សំណង់

គេហ​ទំព័រ នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើ​ម្បី​ធើ្វការ គេហ​ទំព័រ

អាជ្ញាប័ណ្ណវិស័យសំណង់
Video Documents
Visitor Number
Today :
002801
Yesterday :
020679
Total :
10283327
ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យសំណង់លំនៅឋាននៅកម្ពុជា
ស្វែងយល់ពីអចលណទ្រព្យនៅកម្ពុជា