អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
អាជ្ញាបណ្ណចុះបញ្ជី
ក្រុមហ៊ុន ដែននគរ ឯ.ក

អាសយដ្ឋាន: ជាន់ទី៥ បន្ទប់លេខ ៥០៧ ដីឡូតិ៍លេខ ២០០៥ ផ្លូវ៣០៧ ភូមិអន្លង់ក្ងាន សង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែក: សំណង់ទូទៅ
កំរិត:
ឈ្មោះប្រធាន: លោក ហួ កុលវ័ន្ត
សញ្ជាតិ: ខ្មែរ
លេខទូរសព្ទ: 012 812 477 / 089 861 777 / 023 234 888
ផ្សេងៗ:

ក្រុមហ៊ុន យូរ៉ាតា (ខេមបូឌា) ឯ.ក

អាសយដ្ឋាន: ជាន់ទី៥ បន្ទប់លេខ ៥១៥ ដីឡូតិ៍លេខ ២០០៥ ផ្លូវ៣០៧ ភូមិអន្លង់ក្ងាន សង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ។
ផ្នែក: សំណង់ទូទៅ
កំរិត:
ឈ្មោះប្រធាន: លោក URATA KAZUYA
សញ្ជាតិ: ជប៉ុន
លេខទូរសព្ទ: 023 902 115 និង លេខតេលេក្រាម: 092 402 161
ផ្សេងៗ:

ក្រុមហ៊ុន អេកក្រេឌីធីត ឆែកឃឺ ឯ.ក

អាសយដ្ឋាន: ជាន់ទី៦ បន្ទប់ ៦១១ ដីឡូត៍លេខ ២០០៥ ផ្លូវ ៣០៧ ភូមិអន្លង់ក្ងាន សង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ។
ផ្នែក: សំណង់ទូទៅ
កំរិត:
ឈ្មោះប្រធាន: លោក ប្រាក់ ហុង
សញ្ជាតិ: ខ្មែរ
លេខទូរសព្ទ: 069500085
ផ្សេងៗ:

sms onay film indir film indirme full program indir