អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
April 08, 2016
April 8, 2016, H.E. Mr. Chea Sophara, Senior Minister, Minister of Land Management, Urban Planning and Construction had the first meeting with leaders and officials of the ministry to discuss and advise how to solve the remaining and urgent issues, and prepare the work plan. We must reform the public services under our responsibilities by reducing the period of processing. H.E. Senior Minister Chea Sophara asked all officials to cooperate in order to help solve any issues of the people, which are under the Ministry.


   
សារស្វាគមន៍

ឯកឧត្តម​ ជា​ សុផារ៉ា

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូប​នីយកម្ម និង​សំណង់

គេហ​ទំព័រ នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើ​ម្បី​ធើ្វការ គេហ​ទំព័រ

Video Documents
Visitor Number
Today :
004808
Yesterday :
005414
Total :
17666189
ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យសំណង់លំនៅឋាននៅកម្ពុជា
ស្វែងយល់ពីអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា
sms onay film indir film indirme full program indir