អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
E-Library
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ចុចមើល ទាញយក
1 WORKERS' GRIEVANCE REDRESS MECHANISM of Land Allocation for Social and Economic Development Project III 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
2 យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ារបស់កម្មករ របស់គម្រោងបែងចែងដីដើម្បីសង្គមកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី៣ 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
3 គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ដីធ្លី ដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុ ទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពហុបំណងឆ្នាំ២០២២ ២០៣៨ គោលនយោបាយ ចុចមើល
4 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
5 របាយ​ការណ៍​បូក​សរុប​លទ្ធផល​នៃ​ការអនុវត្ត​ការងារ​ឆ្នាំ​២០២២ និងលើកទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០២៣ របស់​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូប​នីយកម្ម និង​សំណង់ របាយការណ៍ ចុចមើល
6 សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ០៨៨ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២២ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យប្រើប្រាស់​ប្លង់​គោល​ប្រើប្រាស់​ដី​កោះរ៉ុង នៃក្រុងកោះរ៉ុង ខេត្តព្រះសីហនុ 6.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
7 សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ០៨៨ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២២ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យប្រើប្រាស់​ប្លង់​គោល​ប្រើប្រាស់​ដី​កោះរ៉ុង នៃក្រុងកោះរ៉ុង ខេត្តព្រះសីហនុ សេចក្តីសម្រេច ចុចមើល
8 ប្រកាស​ស្ដីពី​ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ​របស់​ការិយាល័យ​ចំណុះ​ឱ្យនាយក​ដ្ឋាននីមួយៗ​របស់​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​បទប្បញ្ញត្តិ​បច្ចេកទេស​សំណង់ ប្រកាស ចុចមើល
9 របាយការណ៍​ស្ដីពី​សមិទ្ធផល​សង្ខេប​រយៈពេល ៥ឆ្នាំ របស់​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូប​នីយកម្ម និង​សំណង់ ឆ្នាំ​២០១៨ ដល់​ដំណាច់​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២ របាយការណ៍ ចុចមើល
10 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
11 សេចកក្ដីសម្រេចស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីខណ្ឌឫស្សីកែវ 6.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
12 សេចកក្ដីសម្រេចស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីខណ្ឌមានជ័យ 6.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
13 សេចកក្ដីសម្រេចស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីខណ្ឌដួនពេញ 6.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
14 សេចកក្ដីសម្រេចស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីខណ្ឌព្រែកព្នៅ 6.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
15 ប្រកាស​ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យដំណើរការ​នូវ​ស្ថានីយ​វាស់វែង​អចិន្រ្តៃយ៍ដោយផ្កាយរណប (CORS) ប្រកាស ចុចមើល
16 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
17 សេចកក្ដីសម្រេចស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីខណ្ឌ ទួលគោក 6.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
18 សេចក្ដី​សម្រេច​ស្ដីពី​ការ​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្លង់គោល​ប្រើប្រាស់​ដី​ខណ្ឌ ៧មករា 6.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ អនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី ចុចមើល
19 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
20 យន្តការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាសម្រាប់ភាគីដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងបែងចែកដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី៣ 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
21 Grievance Redress Mechanism (GRM) For Project-Affected Parties LASED III 10-លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត_អនុវិស័យបែងចែកដីធ្លី - LDSSP- ក.​ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច ចុចមើល
22 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
23 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
24 30. សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការតែងតាំងសមាភាពក្រុមការងារតម្រង់ទិស ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំណង់ខុសច្បាប់ និងដីធ្លីក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ និងតំបន់ដទៃទៀត ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរអប្សរា សេចក្តីសម្រេច ចុចមើល
25 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
26 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
27 ប្រកាសស្ដីពីការកែសម្រួលចំណុចទី៧ និងទី៨ ក្នុងប្រការ៣ នៃប្រកាសលេខ ០១៣ ដនសស/ប្រ.ក/នី.ក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ស្ដីពីបែបបទនិងបរិបថនៃការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិស័យសំណង់ ចុចមើល
28 សារលិខិតថ្វាយព្រះពរ ព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ក្នុងសេរីភាព សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ និងសុភមង្គល នៅក្នុងឱកាសបុណ្យនៃព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មវស្សាគម្រប់ ៨៦ព្រះវស្សា យាងចូល ៨៧ព្រះវស្សា សារលិខិតជូនពរ ចុចមើល
29 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
30 របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅការងារបន្ត របាយការណ៍ ចុចមើល
prev12345...2728next
sms onay film indir film indirme full program indir