គោលនយោបាយ, ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ, អនុក្រឹត្យ, ប្រកាស, សេចក្តីសម្រេច, សារាចរ, លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗ
Short by year:      
Sub-Decree on the transfer of task of the Inter-Ministerial Committee to Coordinate, Prepare, and Implement the development project along the West and the North border of the Kingdom of Cambodia to be under the authority of the Committee of Social Land Concession in the National Leve. » Read more

Ministerial Decision on the establishment of the Commission to follow up and monitor the public service operation in Phnom Penh Municipal Department of Land Management, Urban Planning, Construction and Cadastre.
» Read more

Sub-Decree on the modification of Article 1 No. 19 RNKrBK dated February 2, 2016 on the establishment of special workforce to support the implementation of Preah Sihanouk Provincial United Commander.
» Read more

Sub-Decree on the composition modification of the National Level Committee of Cadastre.
» Read more

Sub-Decree on the composition modification of the National Level Committee of Land Management and Urban Planning.
» Read more

Sub-Decree on the composition modification of the National Level Committee for Social Land Concession.
» Read more
សារស្វាគមន៍

ឯកឧត្តម​ ជា​ សុផារ៉ា

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូប​នីយកម្ម និង​សំណង់

គេហ​ទំព័រ នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើ​ម្បី​ធើ្វការ គេហ​ទំព័រ

Video Documents
Visitor Number
Today :
019440
Yesterday :
026768
Total :
20346580
ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យសំណង់លំនៅឋាននៅកម្ពុជា
ស្វែងយល់ពីអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា
sms onay film indir film indirme full program indir