អ៊ីមែល : mlmupc.caninet@gmail.com
Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction
News
Congratulation letter from H.E. Mrs. Felicide de Sousa Guterres of East Timor to the Kingdom of Cambodia, to H.E. Senior Minister Chea Sophara...
Congratulation letter from H.E. Mr. Yuji Kumamaru, Ambassador of Japan to the Kingdom of Cambodia, to H.E. Senior Minister Chea Sophara...
Congratulation letter from H.E. Mr. Ngy Chanphal, Secretary of State of Ministry of Interior to H.E. Senior Minister Chea Sophara...
Congratulation letter from H.E. Mr. Meach Sophanna, Under Secretary of State of Ministry of Interior to H.E. Senior Minister Chea Sophara...
Congratulation letter from H.E. Mr. Sun Saphoeun, MP of Kratie Constituency and Member of NA's 8th Committee, to H.E. Senior Minister Chea Sophara...
Congratulation letter from H.E. Mr. Kevin Cheok, Ambassador of the Republic of Singapore to the Kingdom of Cambodia, to H.E. Senior Minister Chea Sophara...
សារស្វាគមន៍

ឯកឧត្តម​ ជា​ សុផារ៉ា

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូប​នីយកម្ម និង​សំណង់

គេហ​ទំព័រ នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើ​ម្បី​ធើ្វការ គេហ​ទំព័រ

Video Documents
Visitor Number
Today :
003245
Yesterday :
007582
Total :
18127599
ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យសំណង់លំនៅឋាននៅកម្ពុជា
ស្វែងយល់ពីអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា
sms onay film indir film indirme full program indir